Героически погибли

Сайт посвященный ветеранам, а так же героически погибшим в Великой Отечественной войне села "Утыз Имян"

 

Героически погибли

 

1. Абзалов Агълям Абзалович
2. Арсланов Шакир Багаутдинович
3. Абзалов Минвали Абзалович
4. Аскаров Габдрахим Халиуллович
5. Аглиуллин Мавлют (Мавли) Аглиуллович (Ахлиевич)
6. Ахматвалиев Минхаер Ахметвалиевич
7. Ахматжанов Ахматвали
8. Ахметшин Шамгун Давлетшинович
9. Ахматвалиев Гали Ахметвалиевич
10. Ахметзянов Минвали Ахметзянович
11. Ахматзянов Минхамет Ахметзянович
12. Бадриев Гата Бадриевич
13. Бадриев Нургата
14. Бадриев Рахимзян Бадриевич
15. Булатов Габдулла(Клим) Ханифович (Харитонович)
16. Валиев Галимзян Бадрутдинович
17. Валиуллин Хаматзян Аглиуллович
18. Валиуллин Шафигулла Валиуллович
19. Валиуллин Рахимжан
20. Валиуллин Ахмадулла Валиуллович
21. Валиев Валиахмет Валиевич
22. Вилданов Миндар
23. Вилданов Кави Вильданович
24. Вилданов Габделхат Набиевич
25. Вилданов Габдулхат
26. Вилданов Ханиф Вильданович
27. Вафин Набиулла Вафинович
28. Вафин Хуснулгата Вафинович
29. Габдрафиков Гайфи Габдрафикович (Габдрахимович)
30. Галиуллин Хабибулла (Хайбулла) Галиуллович
31. Гайниев Нургата Гайниевич
32. Гиматдинов Имам Галяветдинович
33. Гирфанов Хаммат Гирфанович
34. Галеев Ханиф Галеевич
35. Галлямов Минебай Шаймарданович
36. Гафиуллин Салих Халиуллович
37. Гафиуллин Маулет Халиуллович
38. Гимранов Хасан Гимранович
39. Гимранов Исмагил Гимранович
40. Гилязев Нурислам Галиевич
41. Гирфанов Ханиф Гирфанович
42. Гирфанов Закир Гирфанович
43. Гамиров Ахмет Ахмадуллович
44. Гамиров Шарифулла Ахмадуллович
45. Гарифуллин Закир Халиуллович
46. Гилязов Галимзян Шакирзянович
47. Гималетдинов Сахап Халяфович
48. Гималетдинов Габбас Гималетдинович
50. Гиниятуллин Ибрагим
51. Галиуллин Габдулла
52. Газизов Ханиф Газизович
53. Гирфанов Мавлют Гирфанович
54. Гималетдинов Миннебай Шамсуарович
55. Галимов Исмагил Галиевич (Мингалимович)
56. Гилязов Исмай
57. Данилов Иван Степанович
58. Закирзянов Мухаметзян Закирзянович
59. Закиров Салих Закирович
60. Ибнабинов Гали Ибнабинович
61. Идрисов Габдулла
62. Идрисов Давлятша
63. Ибатуллин Мугин Муртазинович
64. Идрисов Карим Идрисович
65. Ибрагимов Рахимзян Ибрагимович
66. Камалов Салих Камалович
67. Калимуллин Шафик Калимуллович
68. Калимуллин Фоат Калимуллович
69. Киямов Муслах Киямович
70. Киямов Салих Киямович
71. Кадыйров Кабир Кадырович
72. Киямов Минабутдин Киямович
73. Калимуллин Минхаер Калимуллович
74. Князев Пантелей
75. Каримов Тагир Кадырович
76. Каримов Измаил (Исмагыйль) Кадырович
77. Каюмов Рахим Каюмович
78. Каюмов Хаер Каюмович
79. Каримов Гали Каримович
80. Залялов Миндар Агълямович
81. Замалиев Сахап Замалетдинович
82. Залалов Сахап Киямович
83. Замалиев Башбетай (Баштубай) Замалиевич
84. Замалиев (Замалов) Исмай (Исмагил) Замалович
85. Замалиев Габбас Замалиевич (Заманович)
86. Замалиев Маслах Замалиевич
87. Заляев Имам Минабутдинович
88. Латыйпов Шакир Каримович
89. Лутфуллин Шафик Лутфуллович
90. Лутфуллин Исхак Лутфуллович
91. Лутфуллин Хуснулла Лутфуллович
92. Мубаракшин Шакир Мубаракшинович
93. Мустафин Сафа Мустафинович
94. Мусин Хабибулла Калимуллович
95. Мухетдинов Сабир Минвалиевич
96. Мутыгуллин Насыбулла Мутыгуллович
97. Маслахов Сахап Маслахович
98. Мавлютов Мавзют Мавлютович
99. Мавлютов Закир Мавлютович
100. Мавлютов Хафиз Мавлетович
101. Муртазин Салих Муртазинович
102. Миннаков Исхак Фаттахович
103. Миннекаев Миневали Миннекаевич
104. Минвалиев Хаматвали Минвалиевич
105. Максумов Гани Максумович
106. Мингулов Мухамет Мингулович
107. Мухаметов Махмут Мухаметович
108. Мингазов Минхамет Мингазович
109. Мингулов Мухаррям Мингулович
110. Нуртдинов Киям Нуретдинович
111. Нуруллин Рашат Гатинович
112. Нургатин Касым Нургатинович
113. Нуруллин Хамет Хуснулгатинович
114. Насыбуллин Набиулла Насыбуллович
115. Нафигин Хамза Нурхамметович
116. Низамов Ибрай Хуснутдинович
117. Низамов Атлас Киямович
118. Ризванов Заки Галиевич
119. Сарымов Сагитзян Сарымович
120. Сарваров Муслис Сарваретдинов
121. Сабиров Гафият Сабирович
122. Сабиров Салихзян Сабирович
123. Салахов Хамет Салахович
124. Сафин Хаммат
125. Сафин Узбек Мухаметович
126. Сарыймов Хасан Сарымович
127. Самигуллов Миндар Самигуллович
128. Салахов Сахип
129. Салахов Шараф Салахович
130. Сафин Ханиф
131. Самигуллов Хусаин Самигуллович
132. Сайфуллин Шафигулла Гиниятович
133. Сайфуллин Ахмет Гиниятович (Гиниахметович)
134. Ситдиков Сахап Ситдикович 
135. Сибгатов Сунгат Сибгатович
136. Сунгатуллин Шафик Сунгатуллович
137. Сунгатов Заки Гатинович
138. Сунгатуллин Хабибулла Сунгатуллович
139. Тазиев Габдрахман Шарафиевич
140. Тазиев Габделкадыр Шарафиевич
141. Тазиев Фассах
142. Фатыхов Шакир Фатыхович
143. Фатыйхов Закир Фатыхович
144. Фасхетдинов Хасан Гатинович
145. Хайретдинов Кадыр Хайретдинович
146. Хаббатуллин Хайдар
147. Хабибуллин Зайнулла Хабибуллович
148. Хабибуллин Исхак Гатауллович
149. Хисматуллин Габдулла Хайруллович
150. Хиляев (Гиляев) Фасах Гимаевич
151. Хиляев (Гиляев) Сруртдин Гимаевич
152. Хиляев (Гиляев) Сираз Гимаевич 
153. Хиляев Гаяз
154. Шаймарданов Шарип Шаймарданович
155. Шакиров Сахипгарай Шакирович
156. Шакиров Тагир Шакирович
157. Шарафиев Заки Шарафиевич
158. Шарафиев Миндар Шарафутдинович
159. Шарипов Атнагул Вафинович
160. Шавалиев Хамит Мингалиевич
161. Шавалиев Бари Хамматвалиевич
162. Шаймарданов Мавлют Шаймарданович
163. Шаймарданов Миннебай Шаймарданович
164. Шайхутдинов Агълям Шайхутдинович
165. Фассахов Фалях Фассахович
166. Яруллин Исмагил (Исмай) Хаммадиевич (Мухаметович)
167. Ябинов Ахмет Ябинович
168. Яруллин Киям Хаммадиевич
169. Ахметзянов Хаметвали Каримович
170. Ахметшин Мурат Давлетшинович
171. Валиуллин Рахимулла Аглиуллович
172. Галеев Атнагул Махиянович
173. Галиев Гаяз Фатыхович
174. Галимов Исмагил Мингалимович
175. Гафиуллин Ралиф Халиуллинович
176. Мубаракшин Габдулла Мубаракшинович
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»